Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція Інституту зрошуваного землеробства  Національної академії аграрних наук України.

1За поданням Найдьонової Віри Опанасівни, героя України, почесного члена Національної академії аграрних наук України, кавалера орденів княгині Ольги ІІІ-ІІ ступенів, заслуженого працівника сільського господарства України, кандидата сільськогосподарських наук у грудні 2007 року Постановою Української академії аграрних наук (УААН) була створена Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція УААН при дослідному господарстві «Асканійське».

Наказом НААН №173 від 19 липня 2011 р. Асканійська державна сільськогосподарська дослідна станція УААН була передпідпорядкована до Інституту зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України.

2

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

-виконання науково-дослідної і селекційної роботи;

-ведення первинного насінництва районованих і перспективних сортів сільськогосподарських культур для сухого Степу;

-розроблення на богарних та зрошуваних землях нових методів прискореного розмноження насіння нових сортів та гібридів зернових, олійних культур;

-розроблення науково обґрунтованих технологій вирощування нових гібридів і сортів, адаптованих для умов зрошення та суходолу зони Степу, обумовленими механізмами адаптивності до кліматичних факторів, що дає змогу мінімально вносити пестициди, регулювання засміченості посіву сільськогосподарських культур з метою зменшення екологічного навантаження пестицидами у виробництві.

 

СТРУКТУРА АСКАНІЙСЬКОЇ ДСДС ІЗЗ НААН

 3