Публікації за 2019 рік

 

1. Chursina L., Tikhosova H, Holovenko T, Shovkomud O, Kniaziev O, Yanyuk T. Innovative technologies of oilseed flax straw mechanical processing and quality of obtained fibers. INMATEN-Agricultural Engineering gournal. 2019.Vol.57, No.1.S.207-214

http://www.inmateh.eu/index_eng_Page2501.htm

 

2. Тіхосов А.С., Бабіч С.С., Князєв О.В. Актуальність контролювання вологості луб'яної сировини відповідно до чинних стандартів. Журнал «Стандартизація, сертифікація, якість». Київ, 2019. Вип.3, С.4-8

 

3. Дубинська О.Д., Титова Л.В. Насіннєва продуктивність сортів сої залежно від інокуляції бульбочковими й ендофітними бактеріями на зрошуваних землях Півдня України. Таврійський науковий вісник. Херсон, 2019. Вип.107 С.39-44

 

4. О.Д. Дубинська, Л.В. Титова. Вплив інокуляції насіння бульбочковими й ендофітними бактеріями на урожайність різностиглих сортів сої в умовах зрошення південного Степу України. Меліорація і водне господарство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Київ, 2019.Вип.109 С.67-71

 

5. Станіслав Голобородько, Галина Іутинська, Людмила Титова, Олена Дубинська. Агробіологічні основи підвищення ефективності бобово-ризобіального симбіозу сої. Агроперспектива: інформаційно-аналітичний журнал. Київ, 2019. № 4 С.84-93

 

6. Коновалова В.М., Гальченко Н.М., Рудік О.Л. Моделювання рівнів продуктивності та аналіз ефективності технологій вирощування льону олійного в умовах півдня України Зрошуване землеробство: міжвідомчий тематичний науковий збірник. Херсон, 2019. Вип.71.С.119-133

 

7. Тищенко О.Д., Тищенко А.В. Люцерна в біологічному землеробстві. Збірник матеріалів Круглого столу. Херсон, 2019. С. 75-76

 

8. Коновалова В.М. Отримувати по 15-20 ц/га. Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Київ, 2019. №1-2, С. 50-52.

 

9. Коновалова В.М. Особенности выращивания кунжута в условиях Юга Украины. Главный журнал по вопросам агробизнеса «Пропозиція», 2019. 

https://propozitsiya.com/osobennosti-vyrashchivaniya-kunzhuta-v-usloviyah-yuga-ukrainy

 

10. Коновалова В.М., Н. Діденко, А. Малярчук. Є чому повчитись . Всеукраїнський діловий журнал «Аграрний тиждень». Київ, 2019. Вип.№7-8, С.10-13

 

11. Коновалова В.М., Н. Діденко Досвід використання технології ноу тілл і перші результати. Головний журнал з питань агробізнесу «Пропозиція».2019.

https://propozitsiya.com/ua/dosvid-vykorystannya-tehnologiyi-nou-till-i-pershi-rezultaty

 

12. Коновалова В.М Виростити кунжут в умовах України не є проблемою. Аgrotimes. Точка зору. 2019.

https://agrotimes.ua/opinion/vyrostyty-kunzhut-v-umovah-ukrayiny-ne-ye-problemoyu/

 

13. Нежлукченко Т.І., Нежлукченко Н.В., Папакіна Н.С., Корбич Н.М. Особливості використання інтерактивної дошки у навчальному процесі. // Філософські обрії сьогодення. Збірник наукових праць / за заг. ред. Берегової Г.Д., Рупташ Н.В. –Херсон: ДВНЗ «ХДАУ», 2018., С.212-215.

 

14. Резніченко Н. Д. Динаміка накопичення сирої маси та сухої речовини сортами ячменю озимого за різних умов вирощування // Зрошуване землеробство: Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. № 72– Херсон, 2019.

 

15. Заруба К. В., Дрозд С. Л. Результати схрещування баранів-плідників зарубіжної селекції з вівцематками Асканійської тонкорунної породи. Фаховий тематичний науковий збірник Вівчарство та козівництво. Асканія-Нова, 2019 Вип.4.С.34-43

 

16. Гратило О. Д., Смєнова Г. С., Столбуненко С. Г., Гальченко Н. М. Фітоценотична структура та ботанічний склад агрофітоценозів для відновлення природних кормових угідь південного регіону України. Фаховий тематичний науковий збірник Вівчарство та козівництво. Асканія-Нова, 2019. Вип.4. С.155-172

 

17. Вдовиченко Ю. В., Писаренко А. В., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. Відтворювальна здатність корів південної м'ясної породи за різного рівня теплового навантаження. Науково - теоретичний фаховий журнал Науковий вісник Асканія Нова. Асканія-Нова, 2019. Вип.12.С.61-70

 

18. Гальченко Н. М., Резніченко Н. Д., Гратило О. Д. Продуктивність багаторічних трав залежно від позакореневого підживлення органо-мінеральними добривами. Науково - теоретичний фаховий журнал Науковий вісник Асканія Нова. Асканія-Нова, 2019.Вип.12.С. 165-177

 

19. Голобородько С. П., Димов О. М., Гальченко Н. М., Жарук Л. В. Сучасний стан та перспективи розвитку кормо виробництва в південному Степу.Науково - теоретичний фаховий журнал Науковий вісник Асканія Нова. Асканія-Нова, 2019. Вип.12. С.177-195