Лабораторія тваринництва

 

Nezhlukchenko 

 

Завідувач лабораторії - Наталя Валентинівна Нежлукченко

 

 

Вівчарство у дослідному господарстві «Асканійське» засновано з серпня 2002 року, коли з Державної дослідно-експериментальної агрофірми «Асканія-Нова» було передано 1814 овець таврійського типу асканійської тонкорунної породи. Цей тип був створений науковцями інституту «Асканія-Нова» і спеціалістами провідних племзаводів у 1981-1992 роках внаслідок прилиття маткам асканійської тонкорунної породи крові австралійських мериносів. Вівці таврійського типу добре пристосовані до посушливих умов півдня України,їх розводять в господарствах Херсонської, Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської, Кіровоградської та Луганської областей, частково в АР Крим, Полтавській та Вінницькій областях.

Завдяки комплексу господарських заходів та поліпшеній годівлі тварин за 2002-2005 роки досягнуто значне підвищення продуктивності. Так жива маса дорослих баранів зросла з 94,6 до 103,7 кг, баранів-річняків – з 53,5 до 67 кг, маток – з 62 до 67,7 кг, ярок – з 45,9 до 52 кг, середній настриг немитої вовни на голову збільшився з 5,8 до 7,7 кг, або на 32,7%. У 2005 році Мінагрополітики провело атестацію суб’єктів племінної справи, стадо овець ДП ДГ «Асканійське» отримало статус племінного заводу. Відтоді продаж племінних тварин дозволяє поширювати генотипи овець заводського стада не тільки на Південь, Схід, а навіть у Центральну Україну.  

Вівці таврійського типу ДПДГ «Асканійське»  характеризуються міцною конституцією, маютьвисокий генетичний потенціал вовнової та м’ясноїпродуктивності,відносно скоростиглі, високо оплачують корм продукцією. Так жива маса баранів-плідниківстановить 115-130 кг, вівцематок 60-65 кг, ремонтних баранів70-75 кг,ярок 45-48 кг, у кращі за кормовими умовами роки 52-55 кг. Настриг чистої вовни у дорослих баранів сягає 6,5-7,0 кг, у кращих плідників 7,5-8,5 кг, у вівцематок 3,2-3,7 кг, у ремонтних баранів – 4,0-4,5 кг,ярок 3,0-3,5 кг, при виході митого волокна 52-58%. Довжина вовни у баранів-плідниківв межах 10-12 см, у вівцематок  9-10 см, у ремонтних баранів і ярок 12-15 см. Діаметр волокону баранів-плідниківсягає 21-26 мкм, у вівцематок  21-25 мкм, у ремонтних баранів і ярок в межах 18-22 мкм. Плодючість вівцематок за першим ягнінням становить 105-110%, за наступним – 130-140% і більше. Молодняк скоростиглий, жива масау 100-120–денному віці досягає 28-32 кг, у віці 8-9 місяців – 40-45 кг.

Вовна, отримана від овець нового типу характеризується більшою довжиною, білим кольором жиропоту, крупною, чіткою звивистістю, вирівняністю у штапелі і по руні. Вона відповідає світовим вимогам, має підвищений попит та більшу реалізаційну ціну в порівнянні з напівтонкою.

Структуру заводського стада складають вісім високопродуктивних австралізованих ліній, господарство здатно щорічно вирощувати для продажу по 100 племінних баранів і ярок річного віку. Використання їх генетичного потенціалу в племінних і товарних господарствах асканійської тонкорунної породи підвищує вовнову продуктивність на 0,3-0,4 кг і поліпшує якісні характеристики вовни.

Науковий супровід вівчарства заводського стада здійснює лабораторія тваринництва дослідної станції, в ній працює шість виконавців, з них чотири наукових співробітника, в т. ч. один кандидат сільськогосподарських наук. На період 2016-2018 років вони проводять дослідження згідно завдання 32.00.04.02.П  «Створити у племзаводі ДПДГ «Асканійське»  масив овець таврійського типу з  поліпшеними м’ясними якостями», яке є складовою теми ПНД 32  «Селекційно-технологічна система  трансформування  виробничих напрямів  вівчарства України».

У проведенні наукових досліджень науковці лабораторії тваринництва тісно співпрацюють з науковими підрозділами Інституту тваринництва степових районів ім. М.Ф. Іванова «Асканія-Нова».

    ДП «ДГ “Асканійське” АДСДС ІЗЗ НААН» є  племзаводом з розведення великої рогатої худоби південного типу української чорно – рябої молочної породи та таврійського типу південної м¢ясної породи.

Південний тип української чорно – рябої молочної породи

54545454Сучасне молочне стадо представлене тваринами, які одержані від схрещування корів червоної степової худоби з бугаями – плідниками голштинської породи чорно – рябої масті.

В 2004 році в господарстві проведена апробація південного типу української чорно – рябої породи і в 2005 році була затверджена порода.

          Метою запланованого напряму розведення є формування високопродуктивної спадково-консолідованої популяції худоби, яка складається з тварин міцної конституції з добре розвиненим кістяком та мускулатурою без недоліків екстер’єру і добре розвиненим вим’ям, придатним до дворазового машинного доїння.

Застосування чистопородного розведення худоби невід’ємно пов’язане з вищою формою племінної роботи – розведенням за лініями та родинами, що дозволяє створювати в межах стада високопродуктивні з стійкою спадковістю групи тварин.

При створенні стада південного типу широко застосовується лінійне розведення, яке дозволяє вирішувати наступні питання: по-перше, консолідувати цінні якості ліній, по-друге – створювати якісну своєрідність цієї популяції тварин та забезпечити селекцію в межах лінії або родинної групи за визначеними ознаками.  Такий метод розведення дозволяє чітко слідкувати за динамікою структури стада, підтримувати на визначеному рівні розвиток господарсько-корисних ознак, визначити можливі варіанти поєднання ліній та родинних груп і на підставі цього робити висновки.

При підборі плідників до маточного поголів’я особлива увага приділяється як продуктивним якостям їх предків так і результатам оцінки їх за якістю нащадків. Продуктивність їх матерів повинна складати 10-15 тис. кг молока і не менше 3,9% жиру.

 Головним показником добору  в селекційній роботі залишається  показник молочної продуктивності, який тісно пов’язаний з показниками якісного складу молока. Також враховуються інтенсивність молоковіддачі та тип і міцність будови тіла.

Продуктивність молочного стада в 2016 році становить 8100 кг молока на корову,  по групам первісток продуктивність сягає вище 9500 кг,  вихід телят на 100 корів – 96 %,  приріст живої маси молодняку  560 гр.

Для одержання високої рентабельності молока в господарстві в 2005 році була проведена реконструкція молочної ферми з доїнням на доїльній установці типу “Ялинка” і безприв’язно – боксовому утриманні тварин та введено в дію родильне відділення на 100 корів та цех роздою первісток на 100 голів.

Південна м'ясна порода

545454Для створення стада південної м’ясної породи використовувалося схрещування та гібридизація з червоною степовою породою кращих світових м’ясних порід: герефорди, шароле, шортгорни, санта-гертруда і кубинського зебу. Тварини відзначаються добре розвиненими м’ясними формами, пристосовані до тривалого пасовищного утримання. В 2008 році проведена апробація і затверджений таврійський тип південної м’ясної породи. Селекційна  робота спрямована на консолідацію породи шляхом внутріпородної селекції, удосконалюється генеалогічна структура стада, проводиться оцінка бугаїв за власною продуктивністю та якістю нащадків. Тварини характеризуються високою адаптацією до екстремальних умов півдня України, здатністю споживати велику кількість пасовищних та грубих об’ємистих кормів.

Генеалогічна структура стада представлена 6 спорідненими групами Сигнала 475, Символа 454, Лошкера 302, Ідеала 133, Чека 6, Саніла 8 та 16 родинами.

 М’ясне скотарство має меншу енергоємність (на 60-60%); потребу в людській праці (в 10-15 разів), капітальні вкладення в поліпшення будівельних конструкцій, малозатратні технології утримання тварин (у 3-4 рази), ефективне використання пасовищ та побічних продуктів землеробства.

Для покращення умов утримання м’ясного поголів’я проведена реконструкція літнього табору, збудовані вигульні майданчики з твердим покриттям  і дахом над кормовим столом.

Продуктивні показники м’ясного стада слідуючі : жива маса повновікових корів – 530 –550 кг, молочність у 210 днів – 230-250 кг, вихід телят на 100 корів – 86%, середньодобові прирости молодняку на підсосі – 860 гр, на вирощуванні – 765 гр. При оцінці бугаїв за власною продуктивністю  були отримані середньодобові прирости живої маси 1986 гр.  

20170307 095718